Harmonogram Spotkań Optymalnych Online

Poniżej znajduje się zestawienie Spotkań Optymalnych Online, które już mamy uzgodnione i ustalone.

Czasami spotykamy sie z wątpliwościami dotyczącymi abonamentu więc poniżej krótkie wyjaśnienie kulis technicznych działania systemu.

Abonament określany jest czasowo, tzn.

  • abonament na najbliższe spotkanie, jest ważny przez 4 tygodnie i w tym czasie odbędzie się co najmniej jedno Spotkanie Optymalnych Online,
  • abonament na najbliższe 3 kolejne spotkania, jest ważny przez 12 tygodni i w tym czasie odbędą się co najmniej 3 Spotkania Optymalnych Online.

Z tego powodu nie ma możliwości zakupu abonamentu na 3 spotkania i wybrania dowolnego z następnych.

Abonament obejmuje dostęp do spotkania online a nie dostęp do nagrania tego spotkania.

Wiemy jednak, że czasami zdarzenie losowe powoduje, że nie ma możliwości uczestniczenia w takim spotkaniu. Dlatego za każdym razem, dzień po spotkaniu, nagranie z niego jest dostępne dla każdego, kto miał abonament aktywny na ostatnie spotkanie.

To nagranie można też obejrzeć po wykupieniu odrębnego dostępu, w cenie takiej samej jak abonament na jedno spotkanie.

Shopping Cart