Andrzej Bielecki

Doktor nauk przyrodniczych. Pochodzi z Raciborza. W 1968r. zdał maturę w I LO w Raciborzu. Podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując w 1973 r. tytuł mgr inż. w zakresie “chemii i technologii tworzyw sztucznych i polimerów”. W latach 1973-1977 odbył Studium Doktoranckie w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych w temacie badawczym poszukiwania substancji o nowatorskich biochemicznych właściwościach przeciwgrzybicznych.

Poza pracą badawczą prowadził również zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1977 r. otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Kontynuował pracę naukowo-badawczą w swoim macierzystym instytucie na stanowisku adiunkta do momentu wyjazdu do Niemiec. W roku 1980 był Gościem Naukowym w projektach naukowo-badawczych Katedry Spektroskopii Instytutu Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Kolonii. Pracował w zespole badawczo-dydaktycznym u Prof. Dr D. Hummla w zakresie badań polimerów i tworzyw sztucznych komputerową metodą spektroskopii FT-IR. Pracownik badawczo-naukowy w tej katedrze przez pięć lat.

W latach 1987-1997 zatrudniony jako doradca-menadżer w globalnym koncernie audytorsko-konsultingowym KPMG. Doradca kadry kierowniczej ok. 180 niemieckich oraz międzynarodowych spółek kapitałowych planujących i realizujących inwestycje w Polsce. Założyciel polskiego przedstawicielstwa KPMG w Polsce w 1990 r. Doradca w zakresie przemian społeczno-gospodarczych instytucji rządowych w Niemczech i w Polsce.

Dyplomowany przez dr Jana Kwaśniewskiego na doradcę Żywienia Optymalnego (ŻO) od 24 lat i założyciel swojej Arkadii ŻO w Szczecinie w latach 2001-2003. Propagator ŻO w Polsce, Niemczech i krajach skandynawskich. Doradzał 2.500 podopiecznym w zakresie doradztwa żywieniowego i prądów selektywnych.

Interesuje się szczególnie numizmatyką oraz współczesnym malarstwem i rzeźbą. W latach 1990-1994 zainicjował stworzenie polsko-niemieckiego stowarzyszenia na rzecz „Ochrony i odbudowy dorobku kulturowego Warmii i Mazur”. Z jego inicjatywy powstały cykliczne festiwale Kultury i Sztuki na Zamku Reszelskim z udziałem wielu polskich i niemieckich uczestników i artystów o międzynarodowej renomie.

Więcej informacji https://dr-bielecki.com

Shopping Cart