Tomasz Dudarski

Jest twórcą, moderatorem i administratorem portalu Optymalni Online.

Od lat zarządza i współtworzy stronę internetową Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych. Prowadzi także Akademię Tai Chi Do, TaiChi Online, Martial Art of Awareness – Tomasz Dudarski, Poznań.

Interesuje się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia a zwłaszcza jego zależnością od żywienia, aktywności fizycznej i umysłowej. Prowadzi zajęcia aktywizujące fizycznie bazujące głównie na Tai Chi i Qigong. Wzbogaca je o współczesną wiedzę z zakresu mechaniki ciała i psychologii.

Zawodowo zajmuje się tworzeniem serwisów internetowych i grafiką komputerową.

Interesuje się żeglarstwem, filozofiami Wschodu, Tai Chi, Qigong, wschodnimi sztukami walki a zwłaszcza I Liq Chuan

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalizacją cyfrowe systemy sterowania.

Shopping Cart