Regulamin Spotkań Optymalnych Online

Spotkania Optymalnych Online odbywają się regularnie co 4 tygodnie. W celu zapewnienia płynnego ich przebiegu, prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 1. Spotkania służą pogłębieniu wiedzy o Żywieniu Optymalnym, popularyzacji dorobku dr Jana Kwaśniewskiego a także przekazaniu najnowszej wiedzy w zakresie medycyny i żywienia.
 2. Spotkania nie służą do udzielania porad w indywidualnych przypadkach chorobowych.
 3. Organizator dokłada starań aby treści przekazywane podczas spotkań odpowiadały najnowszemu stanowi wiedzy. Nie można jednak wykluczyć, że pojawią się treści kontrowersyjne. Staramy się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Jeżeli coś ciebie niepokoi, to napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Uczestnik spotkania zobowiązuje się do poszanowania zdania innych uczestników i wypowiadania się w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych.
 5. Organizator spotkań nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne powstałe u uczestników spotkania lub osób z nimi związanych wynikające z treści lub przebiegu spotkania, w szczególności w przypadku:
  1. zastosowania się uczestnika do porad udzielonych podczas spotkania,
  2. nie zastosowania się przez uczestnika do porad udzielonych podczas spotkania,
  3. niewłaściwej interpretacji treści spotkania przez uczestnika,
 6. Abonament określony jest okresem trwania (4 tygodnie dla abonamentu na najbliższe spotkanie i 12 tygodni dla abonamentu na 3 kolejne spotkania) a nie liczbą spotkań. Organizator zapewnia organizację odpowiedniej liczby spotkań w okresie ważności abonamentu (jedno spotkanie dla abonamentu na najbliższe spotkanie i 3 spotkania dla abonamentu na 3 kolejne spotkania). Nie wzięcie udziału w spotkaniu w czasie ważności abonamentu, nie upoważnia do zwrotu należności.
 7. Każde spotkanie jest nagrywane i może być później w całości lub części publikowane. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku przez organizatora spotkań.
 8. Samodzielne nagrywanie spotkania przez uczestnika, jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizatorem spotkań jest Design Smart Ltd., 134 Swarcliffe Avenue, Leeds, LS14 5NH, UK, zarejestrowany w Companies House pod nr. 10658463, działająca pod marka handlową optymalni.ONLINE™

Shopping Cart